Zámek Vranov nad Dyjí

Zámek Vranov nad Dyjí ležící na jižní hranici českého státu asi 110 km od Vídně patří k nejpozoruhodnějším světským stavbám středoevropského baroka. Vznikl přestavbou ze zeměpanského románskogotického hradu, který je poprvé připomínaný k roku 1100. Současnou podobu mu vtiskli po ničivém požáru v roce 1665 hrabata Althannové. Ti na sklonku 17. století – podle projektu proslulého dvorního architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu – nejdříve postavili a vyzdobili impozantní sál předků. Vzápětí vybudovali zámeckou kapli Nejsvětější Trojice jako jeho ideovou protiváhu. V 18. století pak přestavbu dovršili obytnými budovami čestného dvora. Zámek po nich získali polští Mniszkové, kteří přivedli k nebývalému rozkvětu proslulý vranovský závod na výrobu kameniny a porcelánu. Dnes je jako národní kulturní památka situovaná v západní části Národního parku Podyjí v péči českého státu.

I. Prohlídkový okruh – Instalované interiéry

Délka prohlídky: 55 min
Počet návštěvníků ve skupině: max. 25
Meziprohlídkový interval: 10 min (v letní sezóně), polední přestávka 12.00 – 13.00
Cizojazyčný výklad: němčina (po celou sezónu), angličtina (červenec, srpen), cizojazyčné texty

Monumentální sál předků rodu Althannů z konce 17. století, patřící do klenotnice evropského barokního stavitelství. Bohatě zařízené interiéry přibližující v náznaku vytříbenou kulturu šlechtického bydlení zámku Vranov nad Dyjí z konce 18. a z celého 19. století. Četné ukázky kameniny pocházející z produkce proslulé místní manufaktury. Celkem 25 interiérů přibližuje v náznaku vytříbenou kulturu zámeckého bydlení z konce osmnáctého, a zejména z různých období století devatenáctého.

Vstupné

  • plné vstupné: 120,- Kč
  • snížené vstupné (děti, studenti, důchodci): 80,- Kč
  • skupiny dětí do 6 let: 25,- Kč
  • rodinné vstupné (2dospělí, 3děti): 320,- Kč

Zámek Vranov nad Dyjí - interiéry Zámek Vranov nad Dyjí - interiéry Zámek Vranov nad Dyjí - interiéryZámek Vranov nad Dyjí - interiéry

II. Prohlídkový okruh – Zámecká kaple

Délka prohlídky: 25 min
Počet návštěvníků ve skupině: max. 35
Meziprohlídkový interval: 30 min, polední přestávka 12.00 – 13.00
Cizojazyčný výklad: němčina

Zámecká kaple Nejsvětější Trojice s podzemní hrobkou hlavní michalo – janovské linie althannského rodu je dílem geniálního císařského architekta JOHANNA BERHARDA FISCHERA Z ERLACHU a patří k nepřehlédnutelným církev- ním stavbám středoevropského baroka. Vznikla v letech 1699 až 1700 jako archi- tektonický i ideový protějšek sálu předků, a to na stísněném pozemku severozápadní části skalního ostrohu.

Vstupné

  • plné vstupné: 40,- Kč
  • snížené vstupné (děti a studenti): 20,- Kč
  • důchodci (od 65 let): 20,- Kč
  • rodinné vstupné (2dospělí, 3děti): 100,- Kč

Zámek Vranov nad Dyjí - zámecká kaple Zámek Vranov nad Dyjí - zámecká kaple Zámek Vranov nad Dyjí - zámecká kaple Zámek Vranov nad Dyjí - zámecká kapleZámek Vranov nad Dyjí - zámecká kaple

III. Prohlídkový okruh – Výstava v bývalé kočárovně

Délka prohlídky: neomezeně (bez průvodce)
Meziprohlídkový interval: bez přestávky

Tématicky zaměřená, každoročně obměňovaná sezónní výstava v bývalé kočárovně
před hlavní branou představuje exponáty historického uměleckého řemesla po-
cházející z nepřístupných depozitářů jihomoravských, severomoravských a jihočes-
kých zámků, ale také z fondů našich muzeí a galerií.

Vstupné

  • plné vstupné: 40,- Kč
  • snížené vstupné (děti, studenti, důchodci): 20,- Kč

Zámek Vranov nad Dyjí - výstava v bývalé kočárovně Zámek Vranov nad Dyjí - výstava v bývalé kočárovně Zámek Vranov nad Dyjí - výstava v bývalé kočárovně Zámek Vranov nad Dyjí - výstava v bývalé kočárovněZámek Vranov nad Dyjí - výstava v bývalé kočárovně